Monday, January 5, 2009

Barang Purba

Khazanah barang-barang purba adalah sesuatu yang amat bernilai. Ia haruslah dijaga dan disimpan dengan baik demi tontonan generasi akan datang.

Barang-barang purba juga amat sukar diperolehi sekarang. Amat sayang sekali barang-barang purba negera kita kita telah banyak dibawa keluar negara dan tersimpan di mezium luar negara.

Sekiranya kita tidak jaga barang-barang itu, maka akan banyak lagi lupus atau diseludup ke luar negara.